Главная > Публикации > Пролонгація договору оренди земельної ділянки

Пролонгація договору оренди земельної ділянки

Пролонгація договору оренди земельної ділянки

766dd216c4fd0167068cb53a517a974f - Пролонгація договору оренди земельної ділянки

«Вимагати поновлення дії договору оренди земельної ділянки державної власності може лише той хто належним чином виконував обов’язки і має всі підтвердження цього факту», з’ясуємо чи все так просто …

Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Право оренди земельної ділянки-це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору.

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений договором, але не пізніше ніж за місяць.

До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди. NB! Додаткова угода має бути укладена сторонами в обов’язковому порядку у місячний строк.

При цьому законодавцем чітко не визначений строк, впродовж якого має бути укладено таку додаткову угоду до договору оренди землі про його поновлення.

Договір оренди є поновленим на підставі таких юридичних фактів, зокрема:

а) орендар продовжує користуватися виділеною земельною ділянкою;

б) орендар належно виконує свої обов’язки за договором , а саме своєчасно та у повному обсязі сплачує оренду плату;

в) відсутній письмовий лист-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди;

г) орендарем направлено орендодавцю додаткову угоду про поновлення договору оренду.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі. Якщо протягом місяця від орендодавця не надійде лист про заперечення, договір вважається поновленим на той же строк.

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржені до суду.

З огляду на окремі нюанси щодо процедури поновлення договорів оренди, вважаємо за необхідне розглянути актуальні питання судової практики.

На практиці існують такі поширені випадки звернення орендарів до суду з оскарженням дій/бездіяльності орендодавців, зокрема:

1. Орендодавець надіслав поштою заперечення в межах місячного строку, але орендар отримав його після спливу цього строку.

В такому випадку орендар має законні підстави на поновлення договору оренди, оскільки, згідно статі 33 Закону України «Про оренду землі» достатньою умовою для поновлення договору оренди є не факт передачі орендодавцем заперечення до органу поштового зв’язку, а факт отримання його орендарем. Для підтвердження дати отримання заперечення суду може надаватися, зокрема, повідомлення про відправлення рекомендованого (а іноді й цінного, з описом вкладення) листа на адресу орендаря з відміткою про отримання, або інші докази.

2. Орендодавець заперечує, що орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору.

Для захисту орендар надає суду акт огляду земельної ділянки, складений комісією за участю, в т.ч. представників: орендаря, депутатів місцевого органу самоврядування та землевпорядника відповідної ради.

3. Орендодавець зазначає, що межі орендованої земельної ділянки змінились.

4. Не належне повідомлення про відмову продовження договору оренди.

Також поширеними є випадки коли органом державної влади, який є орендодавцем прийнято рішення, на підставі якого відмовлено орендарю у поновленні договору оренди, однак орендаря не повідомив. Враховуючи судову практику розгляду таких спорів, зокрема рішення Верховного Суду  від 06.12.2018 року № 910/18875/17 колегія суддів прийшла до наступного висновку, винесення рішення органом влади та не повідомлення про це листом не є належним повідомленням орендаря.

У справі № 920/739/17 від 10.09.2018 року Верховний Суд встановив, що чинне законодавство України не визначає форми висловлення заперечення орендодавця з огляду на дотримання письмового волевиявлення.

Разом з тим, обрана законодавцем дефініція «лист-повідомлення орендодавця про заперечення» свідчить про встановлений законом обов’язок орендодавця саме повідомити орендаря про таке своє заперечення проти поновлення договору і саме протягом одного місяця після закінчення строку договору.

Источник Протокол

Остались вопросы? Обращайтесь!

Мы проконсультируем Вас, поможем организовать бизнес, выбрать систему налогообложения, а в случае необходимости – сопроводим процесс организации Вашего бизнеса по юридическим, бухгалтерским, налоговым, а также финансовым вопросам. И поверьте, Ваши деньги непременно вернутся к Вам.

Смотрите также

488cf1ff24124a5117cec2b624bdbc0e - Свидетель-адвокат: какие вопросы могут возникнуть при совмещении ролей в одном процессе

Свидетель-адвокат: какие вопросы могут возникнуть при совмещении ролей в одном процессе

Свидетель-адвокат: какие вопросы могут возникнуть при совмещении ролей в одном процессе Может ли свидетель-адвокат предоставлять …

Добавить комментарий